FSP (Fachsprachprüfung) Sınavı Nedir?

DerDieDasWelt

FSP (Fachsprachprüfung) sınavı, Almanya’da sağlık alanında çalışmak isteyen bireylerin dil yeterliliklerini ölçen bir sınavdır. Bu sınav Almanya’nın çoğu eyaletinde geçerli sayılmaktadır. FSP sınavı, Avrupa Birliği Ortak Dil Kriterleri baz alınarak düzenlenmektedir.

FSP sınavına üniversitelerin Tıp Fakültesi bölümlerinde okuyan öğrenciler ya da bu bölümden mezun olan adaylar girebilirler. FSP sınavına girmeden önce günlük hayatta kullanacağı Almanca dil bilgisini kanıtlamak için Goethe Enstitüsü gibi kurumların sınavlarına girip B2 seviyesinde belge almaları gerekmektedir.

FSP sınavı ise Genel Almanca bilginizi ölçmekten çok mesleki anlamda yeterliliklerinizi ölçecek olan bir Almanca sınav. Toplamda 1 saat süren bu sınav üç farklı bölümden oluşuyor. Bunlar Anamnez Görüşmesi (Hasta Simülasyonu), Dokümantasyon Raporu ve Hasta Sunumu.

FSP Sınavı ile Ne Ölçülür?

FSP (Fachsprachprüfung) sınavı, tıp alanında uzmanlık dilinin ölçülmesine dayanmaktadır. Sınavda, adayların Almanca dil becerileri ve tıbbi terminolojiye hakimiyeti test edilmektedir.

Sınavın yazılı bölümünde, adayların hastane ve çalışma ortamıyla ilgili yazılı becerileri ölçülmektedir. Bu bölümde, tıbbi raporlar, hasta dosyaları, tıbbi makaleler gibi belgeler üzerinden dil becerileri değerlendirilir.

Sözlü bölümde ise, adayların belirli spesifik konulardaki dil hakimiyeti ölçülmektedir. Sınavda adaylara Almanya’dan bir tıp doktoru eşlik etmektedir ve bu doktor, adayların tıbbi notlarını ve hasta durumlarını değerlendirir.

FSP Sınavına Girebilmek İçin Gereken Almanca Seviyesi Ne Kadardır?

FSP (Fachsprachprüfung) sınavına girebilmek için gereken Almanca seviyesi B2 düzeyindedir.

B2 seviyesi, orta düzeyde dil becerilerine sahip olmayı gerektirir ve bu seviyede adayların günlük yaşamda, iş hayatında ve tıp alanında iletişim kurabilme yetenekleri ölçülmektedir. 

Ancak, bazı eyaletlerde veya üniversitelerde farklı dil gereksinimleri olabilir, bu nedenle adayların sınav öncesinde ilgili kurumların gereksinimlerini kontrol etmeleri önemlidir.

FSP’ye Başvurmak İçin Gerekli Belgeler Nelerdir?

FSP (Fachsprachprüfung) sınavına başvurmak için gerekli belgeler, Almanya’da doktorluk yapmak isteyen adayların denklik başvurusu sürecinde toplamaları gereken belgelerle aynıdır.

Başvuru için gereken belgeler şunlardır:

 • Tıp Fakültesi diploması ve transkript
 • Tabipler Odası Meslek Titri belgesi
 • Uzmanlık belgesi (varsa)
 • T.C. Sağlık Bakanlığı Doktorluk Mesleği İcra Belgesi
 • Hakkında herhangi bir soruşturma olmadığına dair yazılı beyan
 • Başvuru dilekçesi
 • Özgeçmiş
 • Nüfus Kayıt Örneği

Başvuru sürecinde adayların bu belgeleri eksiksiz bir şekilde toplayarak başvuruda bulunmaları önemlidir. Ancak, belgelerin tamamının her eyalette aynı olmadığını ve eyaletlere göre farklılık gösterebileceğini unutmamak önemlidir. Bu nedenle, başvuru yapmadan önce ilgili eyaletin veya kurumun gereksinimlerini kontrol etmek gerekir.

Fachsprachprüfüng’a (FSP) Başvuru Nasıl Yapılır?

Fachsprachprüfung (FSP) sınavına başvurmak için öncelikle denklik başvurusu sürecini tamamlamanız gerekmektedir. Denklik başvurusu sürecinde, tıp fakültesi diploması, transkript, Tabipler Odası Meslek Titri belgesi, T.C. Sağlık Bakanlığı Doktorluk Mesleği İcra Belgesi gibi belgelerin toplanması gerekmektedir.

FSP Sertifikası Nasıl Alınır?

FSP (Fachsprachprüfung) sertifikası almak için öncelikle Almanya’da doktorluk yapma izni olan Approbation veya Berufserlaubnis belgesine sahip olmanız gerekmektedir. Bu belgeleri almak için denklik başvurusu sürecini tamamlamanız gerekmektedir.

FSP Sınavı Aşamaları Nelerdir?

FSP (Fachsprachprüfung) sınavı, genellikle iki aşamadan oluşmaktadır. Aşamalar şu şekildedir:

 1. Yazılı Sınav: FSP sınavının ilk aşaması yazılı sınavdır. Bu aşamada, adayların hastane ve sağlık ortamlarında karşılaşılan durumlarla ilgili yazılı becerileri test edilir. Sınavda, tıbbi raporlar, hasta dosyaları, tıbbi makaleler gibi belgeler üzerinden dil becerileri değerlendirilir. Adaylar, yazılı sınavda tıbbi terminolojiyi doğru bir şekilde kullanarak soruları yanıtlamalı ve tıbbi metinleri anlamalıdır. Yazılı sınavda başarılı olan adaylar, sözlü sınava geçmeye hak kazanır.
 2. Sözlü Sınav: FSP sınavının ikinci aşaması sözlü sınavdır. Bu aşamada, adayların belirli spesifik konulardaki dil hakimiyeti ölçülür. Sınavda adaylara Almanya’dan bir tıp doktoru eşlik eder ve adayların tıbbi notlarını ve hasta durumlarını değerlendirir. Adaylar, tıbbi konular hakkında sorulara cevap verirken, tıbbi terminolojiyi doğru bir şekilde kullanmaları beklenir. 

FSP Sınavının Genel Sınav Akışı Nasıldır?

FSP (Fachsprachprüfung) sınavının genel sınav akışı üç aşamadan oluşmaktadır. Bu aşamalar şu şekildedir:

 1. Anamnez Alma (Hasta Simülasyonu): Bu aşamada, adaylardan bir jüri üyesi tarafından hasta rolü oynayan bir kişiden anamnez alması istenir. Adaylar, hastanın adı, soyadı, kilosu, boyu, doğum tarihi gibi bilgileri toplar ve hastanın şikayetlerini, hastalıklarını, kullandığı ilaçları, ameliyat geçmişini ve aile öyküsünü kaydeder. Bu aşamada, tıbbi terminolojiyi doğru bir şekilde kullanmak önemlidir.
 2. Dokümantasyon Raporu: Bu aşamada, adaylardan aldıkları anamnezi ayrı bir kağıda yazmaları istenir. Boy, kilo, doğum tarihi, hastalıklar, kullanılan ilaçlar gibi bilgilerin yanı sıra muhtemel tanı ve öneriler de yazılır. Bu bölümde, tıbbi terminolojiyi kullanmak ve ayrıntılı bir şekilde dokümantasyon yapmak önemlidir.
 3. Hasta Sunumu: Bu aşamada, adaylar hastayı uzman doktor rolü oynayan bir jüriye sunar. Hastayı sunarken, adaylardan hastayla ilgili bilgileri aktarmaları ve jüriyle iletişim kurmaları beklenir. Bu aşamada, adayların iletişim becerileri, tıbbi terminolojiye hakimiyetleri ve genel dil kullanımı değerlendirilir.

Bu sınavda sizden yüksek bir performans beklenmektedir. Her bölümdeki performansınız için 20’şer dakikalık süre verilmektedir. 60 puan üzerinden değerlendirilen bu sınavın her bir bölümü 20 puan üzerinden değerlendirilmektedir. Her bölümden ortalama 12 puan almanız durumunda başarılı sayılırsınız.

FSP sınavı genellikle yerel sağlık otoriteleri veya meslek kuruluşları tarafından düzenlenmektedir. Sınavın formatı ve gereklilikleri, eyaletlere veya kurumlara göre değişiklik gösterebilir. Başvuru süreci, sınav tarihleri ve diğer ayrıntılar için ilgili otorite veya kurumun resmi web sitesini kontrol etmek önemlidir.

FSP sınav kurulu toplamda 3 üyeden oluşur. Bu üyelerden ikisi tıp alanında uzman profesörler, biri ise bir Almanca öğretmenidir. Tıp alanında görev yapan kurul üyeleri, adayın sektöre hakimiyetini, hasta ile ilişkisini ve tıbbi terminolojiye hakimiyetini değerlendirirken, Almanca öğretmeni adayın günlük hayattaki dil kullanım becerilerini gözlemlenmektedir. Dolayısıyla, sınavda hem mesleki hem de günlük hayattaki Almanca dil bilginiz değerlendirilecektir.

FSP Sınavına Nasıl Hazırlanılmalı?

FSP sınavına hazırlanma sürecini sizler için aşağıda adım adım anlattık. 

 • Sınavın Formatını ve İçeriğini Anlayın: FSP sınavının yazılı, sözlü ve mesleki konular olmak üzere farklı bölümleri bulunmaktadır. Her bir bölümün formatını, beklentilerini ve içeriğini detaylı olarak inceleyin.
 • Dil Becerilerinizi Gözden Geçirin: Sınavda dil becerilerinizin test edileceğini unutmayın. Dil seviyenizi belirleyin ve eksik olduğunuz alanları tespit edin. Okuma, yazma, dinleme ve konuşma becerilerinizi geliştirmek için uygun kaynaklar ve çalışma yöntemleri araştırın.
 • Mesleki Terminolojiye Hakim Olun: Sınavda mesleki konulara dair terminolojiyi doğru kullanmanız önemlidir. Tıbbi terimler, ifadeler ve kavramlar üzerinde çalışın. Sınav için kullanılan kaynaklardan faydalanabilir veya meslektaşlarınızla pratik yapabilirsiniz.
 • Örnek Sınavlar Çözün: Sınav formatını ve soru tarzlarını anlamak için örnek sınavları çözün. Bu size zamanlama, soru türleri ve beklentiler konusunda fikir verecektir. Örnek sınavlarla çalışırken zaman yönetimi becerilerinizi de geliştirmeye özen gösterin.
 • Pratik Yapın: Sınavda sözlü becerilerinizin test edileceği bölümlerde pratik yapmak önemlidir. Hasta simülasyonları veya mesleki konular üzerine sunumlar gibi pratik durumları taklit eden çalışmalar yapın. Özellikle dilinizi ve mesleki ifadelerinizi rahatlıkla kullanabilmek için konuşma pratiği yapmaya özen gösterin.
 • Uygun Kaynaklar Kullanın: FSP sınavına hazırlık için uygun kaynaklar bulun. Örnek sınavlar, dil kursları, dil eğitim kitapları, online kaynaklar ve dil pratiği sunan gruplar gibi farklı kaynaklardan faydalanabilirsiniz. Ayrıca, sınavı düzenleyen kurum veya otoritenin sunduğu kaynakları da gözden geçirin.
 • Motivasyonunuzu Yüksek Tutun: FSP sınavı zorlu bir süreç olabilir. Motivasyonunuzu yüksek tutmak için hedefler belirleyin, düzenli çalışın ve ilerlemenizi takip edin. Kendinizi ödüllendirme sistemleri oluşturarak motivasyonunuzu artırabilirsiniz.
 • Simülasyon ve Rehberlik İmkanlarından Yararlanın: Bazı dil kursları veya sınav hazırlık merkezleri, FSP sınavına yönelik simülasyonlar ve rehberlik imkanları sunabilir. Bu imkanlardan faydalanarak sınav deneyimini canlandırabilir, gerçek sınav koşullarında pratik yapabilir ve geri bildirim alabilirsiniz. Bu, sınav stresiyle başa çıkmak ve daha iyi performans göstermek için değerli bir kaynak olabilir.
 • Zaman Yönetimine Önem Verin: FSP sınavı genellikle belli bir süre içinde tamamlanması gereken bir sınavdır. Bu nedenle, zaman yönetimi becerilerinizi geliştirmek önemlidir. Sınavın her bölümü için ayrılan süreyi dikkate alarak çalışmalarınızı planlayın ve sınav esnasında zamanı iyi kullanmaya özen gösterin.
 • Kendinizi Dinleyin ve Dinlenin: FSP sınavına hazırlanırken kendinizi zorlamaktan kaçınmayın, ancak aynı zamanda dinlenmeye ve iyi bir denge sağlamaya da özen gösterin. Yeterli uyku almak, düzenli egzersiz yapmak, beslenmeye dikkat etmek ve stresle başa çıkmak için gevşeme tekniklerini kullanmak önemlidir. Zihinsel ve fiziksel sağlığınızı destekleyerek daha etkili bir şekilde hazırlanabilirsiniz.

FSP sınavına hazırlanırken, zaman ve çaba gerektiren bir süreç olduğunu unutmayın. Düzenli çalışma, pratik yapma, dil becerilerinizi geliştirme ve sınav formatını anlama konularına odaklanarak hazırlık sürecinizi en iyi şekilde yönetebilirsiniz.

FSP Sınavına İstediğim Kadar Girebilir Miyim?

Evet, FSP (Fachsprachprüfung) sınavına istediğiniz kadar girebilirsiniz. Ancak, her sınav için ayrı bir sınav ücreti ödenmesi gerekmektedir.

FSP Sınavı Zor Mu?

FSP sınavının zorluğu, adayın Almanca dil seviyesine ve tıbbi terminolojiye ne kadar hakim olduğuna bağlıdır. Sınavda, tıbbi raporlar, hasta dosyaları, tıbbi makaleler gibi belgeler üzerinden dil becerileri değerlendirilir. Adayların yazılı ve sözlü bölümlerde tıbbi terminolojiyi doğru bir şekilde kullanmaları ve tıbbi konuları anlamaları beklenir.

Sınavın zorluğunu azaltmak için iyi bir dil eğitimi almak, tıbbi terminolojiye çalışmak ve sınav formatını anlamak önemlidir.

FSP Sınav Ücreti Ne Kadar?

FSP (Fachsprachprüfung) sınav ücreti, eyaletlere ve sınav merkezlerine göre değişiklik gösterebilir, bu nedenle başvuru yapmadan önce ilgili eyaletin veya kurumun web sitesini kontrol etmek önemlidir.

FSP Sınavı Eğitimlerimiz

FSP sınavının ne olduğuna ve nasıl hazırlanılması gerektiğine dair sorulara yanıt bulduğumuza göre şimdi de DerDieDasWelt olarak bu sınava nasıl sizleri nasıl hazırlıyoruz biraz inceleyelim. FSP sınavı kariyer alanında size yurt dışında yeni kapılar açacağı için aslında son derece ciddi bir şekilde hazırlanılması gereken bir sınavdır. Yukarıda da bahsettiğimiz üzere sınavın büyük bir bölümü aslında konuşma üzerine. Dolayısıyla dil becerilerinizi sergilemeniz gerekiyor fakat bunu mesleki bilginizi de kullanarak kanıtlamak zorundasınız.

Yukarıda yer alan aşamaların tamamında sizlere profesyonel bir destek sağlıyoruz. Sınav formatı ve içeriğine dair detaylı bir bilgilendirme alacak, daha sonrasında ise teorik olarak birçok kısmı göreceksiniz. Fakat yukarıda anlattığımız üzere bu sınav alışık olduğumuz sınav yapılarından çok daha farklı, uygulamanın ağırlıklı olduğu bir sınav. O nedenle ücretsiz kaynaklarımızdan yararlanırken bir yandan da bol bol pratik yapacaksınız. 6 adet bireysel, 6 adet grup olarak toplamda 12 farklı simülasyon tecrübesi ile sınavda rakiplerinize ciddi anlamda fark atacaksınız.

Tabi ki bununla da sınırlı değil. Sınavda motivasyonunuzu da yüksek tutmanız bir hayli önemli. Alanında uzman eğitmenlerimizin size sağlayacağı anında feedback’ler ile eksiklerinizi görerek bu eksiklikleri tamamlayabilir ve motivasyonunuzu yükseltebilirsiniz. Ayrıca örnek sınavlara katılarak sizi neyin beklediğini de net bir şekilde göreceksiniz. Eğitimlerimize dair daha detaylı bilgilere web sitemiz üzerinden ulaşabilirsiniz.