Berufserlaubnis Nedir?

DerDieDasWelt

Berufserlaubnis, Almanya’da belirli meslek gruplarında, özellikle sağlık sektöründe, yabancı uyruklu bireylerin mesleklerini yasal olarak icra edebilmeleri için gereken geçici bir çalışma iznidir.

Berufserlaubnis, genellikle mesleki denklik (Approbation) almadan önce, geçici bir süreyle çalışma imkanı sağlar. Bu süre zarfında, ilgili kişi Almanya’da çalışabilir ve deneyim kazanabilir ancak uzmanlık eğitimi yapamaz ve genellikle başka bir uzman doktorun gözetimi altında çalışması gerekmektedir​ 

Berufserlaubnis’i Kimler Almak Zorundadır?

Berufserlaubnis, Almanya’da belirli mesleki denklik belgesi (Approbation) olmayan yabancı sağlık sektörü, mühendislik, öğretmenlik, ve bilişim teknolojileri gibi alanlarda çalışan profesyoneller için zorunludur. Mesleki denklik sürecini tamamlayana kadar, bu meslek gruplarının Almanya’da çalışabilmesi için Berufserlaubnis almaları gerekmektedir.

Berufserlaubnis Başvurusu İçin Gerekli Belgeler Nelerdir?

Berufserlaubnis (geçici çalışma izni) alabilmek için Almanya’da bir iş bulmanız gerekmektedir ve eyaletlere göre belgelerde küçük farklılıklar olabilir. 

Berufserlaubnis başvurusu için gerekli belgeler aşağıdaki gibidir:

 • Başvuru Formu: İlgili eyaletin sağlık otoritesinden temin edilen ve eksiksiz doldurulmuş başvuru formu​.
 • Pasaport ve Fotokopisi: Geçerli pasaportun aslı ve fotokopisi​.
 • Biyometrik Fotoğraf: Son altı ay içinde çekilmiş, dört adet biyometrik fotoğraf​​.
 • Sağlık Sigortası: Almanya’da geçerli sağlık sigortası poliçesi​.
 • Dil Yeterlilik Belgesi: Genellikle B2 seviyesinde Almanca dil bilgisi sertifikası (Fachsprachprüfung sınavı geçilmelidir)​​.
 • Tıp Fakültesi Diploması: Aslı ve yeminli tercüman tarafından Almanca’ya çevrilmiş onaylı kopyası​.
 • İş Teklifi Mektubu: Almanya’daki işveren tarafından düzenlenmiş ve pozisyonun detaylarını içeren resmi iş teklifi mektubu​.
 • İş Sözleşmesi: Almanya’daki işyeri ile yapılan iş sözleşmesi​.
 • Sağlık Raporu: Türkiye’den alınmış ve Almanya’da geçerli olduğunu gösteren sağlık raporu​​.
 • Adli Sicil Kaydı: Türkiye’den alınmış temiz adli sicil kaydı​.
 • Good Standing Belgesi: Türkiye Sağlık Bakanlığı’ndan alınan, kişinin mesleğini icra etmesine engel bir durum olmadığını belirten belge​.
 • Ek Belgeler: İlgili eyaletin gereksinimlerine göre talep edilebilecek ek belgeler​​.

Yukarıdaki belgelerin yeminli tercüman tarafından Almanca’ya çevrilmiş olması ve mümkünse Apostil yapılmış olması önemlidir​​.

Bu süreçte dikkat edilmesi gereken önemli noktalar arasında belgelerin Almanya’da yeminli tercüman tarafından çevrilmesi, orijinal evrak göndermekten kaçınılması ve gerekli belgelerin beglaubigte kopie (onaylı kopya) olarak sunulması bulunmaktadır. 

Berufserlaubnis Yenileme İşlemleri Nasıl Yapılır?

Almanya’da çalışma izni süresi genellikle iki yıl olarak belirlenir ve bu sürenin bitiminden önce yenileme başvurusu yapılmalıdır. Yenileme işlemleri için gerekli belgeler arasında pasaport, mevcut çalışma izni, iş sözleşmesi ve sağlık sigortası belgeleri bulunmaktadır​.

Yenileme sürecinin sorunsuz ilerlemesi için, çalışma izninizin süresinin dolmasına en az 3 ay kala başvurunuzu yapmanız önerilir. Başvurular, genellikle Almanya’daki Yabancılar Dairesi (Ausländerbehörde) aracılığıyla yapılır. Yenileme başvurusunun onaylanma süreci, belgelerin eksiksiz ve doğru bir şekilde sunulmasına bağlı olarak birkaç haftayı bulabilir.​ 

Berufserlaubnis’e Başvuru Şartları Nelerdir?

Almanya’da bazı meslekleri icra edebilmek için yetkili makamlar tarafından verilen resmi bir izin belgesi olan Berufserlaubnis’a sahip olmanız gerekir. Bu izin, mesleki yeterliliklerinizi kanıtlamanız ve belirli şartları yerine getirmeniz durumunda verilir.

 • Geçerli Oturum İzni: Almanya’da mesleki faaliyet göstermenize izin veren geçerli bir oturum iznine sahip olmalısınız. (Örn. Çalışma izni, mavi kart)
 • Mesleki Yeterlilik Belgesi: İcra etmek istediğiniz meslekte gerekli yetkinlikleri kanıtlayan diploma, transkript, sertifika veya denklik belgesi sunmanız gerekir.
 • Dil Yeterliliği : Bazı mesleklerde, yeterlilik belgenizin yanı sıra belirli bir seviyede Almanca dil yeterlilik belgesi de (örn. TestDaF, DSH) talep edilebilir.
 • Sağlık Sigortası: Almanyada geçerli bir sağlık sigortası belgesi temin etmeniz gereklidir.
 • Adli Sicil Kaydı: Bazı mesleklerde adli sicil kaydınızın temiz olması şartı aranabilir.
 • Mesleki Uygunluk Belgesi: Bazı mesleklerde, yetkili makamlarca verilen mesleki uygunluk belgesi gerekebilir.
 • Ek Sınav veya Kurslar: İcra etmek istediğiniz mesleğe bağlı olarak ek sınavlara veya kurslara girmeniz zorunlu olabilir.

Bu belgelerin Almancaya yeminli tercüman tarafından çevrilmiş olması ve bazı durumlarda Apostille tasdiki ile sunulması gerekmektedir​. Ayrıca, belgelerin Alman makamlarınca onaylı kopya (beglaubigte Kopie) formatında sunulması önemlidir.​ 

Başvuru süreci, çalışmak istediğiniz eyalete göre değişiklik gösterebilir ve her eyaletin kendi özel gereksinimleri olabilir. Başvuru belgelerinin eksiksiz ve doğru şekilde hazırlanması, sürecin sorunsuz ilerlemesi açısından kritiktir. 

Berufserlaubnis Geçerlilik Süresi Nedir?

Berufserlaubnis belgelerinin geçerlilik süresi tek bir standart değildir. Bu süre, icra ettiğiniz mesleğe ve oturum izninize bağlı olarak değişkenlik gösterir. Bazı mesleklerde Berufserlaubnis sınırsız süreli verilirken, birçoğu için belirli bir süre sonra yenileme başvurusu yapmanız gerekir.

Kenntnisprüfung Nedir? Berufserlaubnis Arasındaki Farklar Nelerdir?

Kenntnisprüfung, Almanya’da yabancı doktorların tıbbi yeterliliklerini değerlendiren ve Almanya’da tam lisanslı doktor olarak çalışabilmek için geçmeleri gereken bir sınavdır. 

Kenntnisprüfung ve Berufserlaubnis arasındaki temel fark, bu iki sürecin doktorların Almanya’da çalışma izinleri üzerindeki etkisidir. Kenntnisprüfung, doktorların Almanya’da kalıcı olarak çalışabilmeleri için gerekli olan bir yeterlilik sınavıdır. Berufserlaubnis, doktorların denklik süreci tamamlanana kadar geçici olarak çalışma izni sağlayan bir belgedir.

Berufserlaubnis ve Approbation Farkları Nelerdir?

Almanya’da bazı meslekleri icra edebilmek için resmi izin belgelerine sahip olmanız gerekir. Bu izin belgeleri Berufserlaubnis ve Approbation olmak üzere iki farklı türdedir. İlk bakışta birbirine benzeseler de, bu belgelerin yetkilendirme kapsamı ve sorumlu makamlar açısından önemli farklılıklar vardır.

 • Yetkilendirme Kapsamı: Approbation, tıp doktorluğu, diş hekimliği, eczacılık, veteriner hekimliği gibi sağlık sektöründe yer alan bazı kritik mesleklerde zorunlu tutulan bir izin belgesidir. Bu belge, mesleki yeterliliklerinizi kanıtlamanın yanı sıra sizin belirli etik ilkelerine bağlı kalacağınızı da garanti eder. Berufserlaubnis ise daha geniş bir meslek yelpazesini kapsar. Mühendislik, mimarlık, tercümanlık gibi alanlarda faaliyet gösteren kişiler de Berufserlaubnis sahibi olabilir.
 • Sorumlu Makamlar: Approbation belgeleri genellikle eyaletlerin sağlık müdürlükleri tarafından verilir. Berufserlaubnis belgeleri ise ticaret odaları, belediyeler veya ilgili federal makamlar gibi farklı kurumlar tarafından verilebilir. Bu durum mesleğe ve bulunduğunuz federal eyalete göre değişiklik gösterebilir.

Önemli Not: Berufserlaubnis sahibi olmak her zaman mesleğinizi bağımsız olarak yapabileceğiniz anlamına gelmez. Bazı mesleklerde Berufserlaubnis’e ek olarak Approbation veya işverenizden yetki belgesi gibi farklı izinlere sahip olmanız gerekebilir.